CIKCAK

Mojí školou byly ulice a náměstí po celé Evropě. Místa, kde na vás není nikdo zvědavý, pokud něco nepředvedete. Dlažby, kde každé zlepšení bolí a uspěch se měří pozastavením kolemjdoucích.

Sjezdil sem cikcak města i městečka mezi Atlantikem a Středozemním mořem, abych se svému řemeslu naučil, okoukal fígle a získal sebevědomí. Na festivalech pouličního umění sem piloval veselé kousky, zlepšoval se a bavil stále více lidí.

Teď se již mohu postavit na náměstí jakéhokoliv evropského města a lidé se zastaví, protože je umím pobavit.